Reģistrācija šim posmam ir slēgta un pieteikties var arī sacensību centrā uz vietas. Nākamajam posmam reģistrācija tiks atklāta uzreiz pēc iepriekšēja posma norises.