Reģistrācija šim posmam ir beigusies! Ja vēlies piedalīties, tad reģistrēties vēl var sacensībās uz vietas.
Nākamajam posmam reģistrācija tiks atklāta pēc posma norises.