Skriešanas seriāla “Izskrien Rīgu 2024” nolikums


1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt veselīgu dzīves veidu Rīgas iedzīvotājiem.
1.2. Sacensību uzdevums ir iesaistīt Rīgas iedzīvotājus fiziskās aktivitātēs un rosināt pievērsties veselīgākam dzīves veidam.
1.3. Sacensībās tiek piedāvātas dažādas distances dažādām mērķauditorijām  - sākot no bērnu distance pašiem mazākajiem, veselības distance - iesācējiem un veselīga dzīvesveida piekritējiem, 5km jauniešiem un aktīviem skrējējiem, līdz pat 10km distance skrējējiem, kas vēlās uzstādīt savus labākos rezultātus. 
1.4. Sacensības organizē biedrība “Piedzīvojumu sacensību apvienība”, reģistrācijas numurs 40008154479. Par sporta sacensību organizēšanu atbildīgais sporta darbinieks Jānis Vanags, +371 20011285, xevents@xevents.lv.
1.5. Visa dalībniekiem saistošā organizatoru informācija par sacensību norisi tiek publicēta oficiālajā mājas lapā www.izskrienrigu.lv.
1.6. Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga un reklāmas aktivitātēm.
1.7. Organizatori patur tiesības nolikumā veikt izmaiņas, par tām informējot sacensību dalībniekus sacensību mājas lapā. Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.
1.8. Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
1.9. Reģistrējoties mājas lapā un pēc tam piedaloties sacensībās, dalībnieks apņemas ievērot šo nolikumu.
1.10. Sacensības norisinās atbilstoši tā brīža spēkā esošajiem Covid-19 ierobežojumiem un dalībniekiem tie ir jāievēro.

2. Sacensību norise, laiks un vieta

2.1. Pasākums notiek ceturtdienās Rīgas pilsētā:

1. posms - 6. jūnijā - Uzvaras parks
2. posms - 27. jūnijā - Dzegužkalns
3. posms - 18. jūlijā - Viesturdārzs
4. posms - 1. augustā - Māras dārzs
5. posms - 22. augustā - Ziedoņdārzs - sezonas noslēgums un apbalvošana

3. Pasākuma programma

* Sacensību programma var tikt mainīta atbilstoši dalībnieku skaitam. Lūdzam sekot līdzi posma informācijai, kur programma var būt precizēta.

17:00 Sākas dalībnieku ierašanās un numuru izņemšana. Pirmajā posmā numuru izņemšanas sāksies ātrāk, lai varam laicīgi startēt.
18:20 Beidzas numuru dalīšana bērnu distancei.
18:30 Sākas dalītie starti bērnu distancēm.
Pēc bērnu startiem, bet ne ātrāk kā 19:30 Starts 5km, 10km un veselības distancei
20:00 Kontrollaika beigas veselības distancei
20:30 Apbalvošana 5km un 10km distancēm
21:00 Kontrollaika beigas
 

4. Dalībnieku atbildība

4.1. Reģistrējoties sacensībām un dodoties distancē, katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, kā arī uzņemas pilnu atbildību par iespējamām traumām vai veselības traucējumiem sacensību laikā. Par nepilngadīga dalībnieka veselības stāvokli atbildību uzņemas personas vecāki vai aizbildņi.
4.2. Sacensību organizatori rekomendē ikvienu distances dalībnieku konsultēties ar savu ārstējošo ārstu vai ģimenes ārstu par savu veselības stāvokli attiecīgās distances veikšanai.
4.3. Aizpildot reģistrācijas pieteikumu mājas lapā un piedaloties sacensībās, dalībnieks  ir apstiprinājis, ka ir iepazinušies ar šo nolikumu un uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un iespējamām traumām distances laikā.

5. Sacensību distances un vecuma grupas

5.1. Sacensību dalībniekiem tiek piedāvātas šādas distances un vecuma grupas (pēc vecuma, kas ir sacensību gadā):
5.1.1. 10 kilometru distance:

 • S10, V10 - Līdz 1975.g. dzimuši
 • SS10, VS10 - 1974.g. dzimuši un vecāki

5.1.2. 5 kilometru distance:

 • SJ5, VJ5 - 2006.g. dzimuši un jaunāki  
 • SP5, VP5 - 2005.g. - 1975.g. dzimuši
 • SS5, VS5 - 1974.g. dzimuši un vecāki

5.1.3. ap 500 un ap 800 metru skrējiens 12 gadus veciem bērniem un jaunākiem:

 • SB1, VB1 - meitenes un zēni, vecumā no 0 - 4. dzimuši 2020. gadā un jaunāki: ap 500 m
 • SB2, VB2 - meitenes un zēni, vecumā no 5 - 6. dzimuši 2019. un 2018. gadā: ap 500 m
 • SB3, VB3 - meitenes un zēni, vecumā no 7 - 8. dzimuši 2017. un 2016. gadā: ap 800 m
 • SB4, VB4 - meitenes un zēni, vecumā no 9 - 10. dzimuši 2015. un 2014. gadā: ap 800 m
 • SB5, VB5 - meitenes un zēni, vecumā no 11- 12. dzimuši 2013. un 2012. gadā: ap 800 m

5.1.4. Veselības distance ar 30 minūšu laika limitu sākot no pirmās atzīmes zem laika ņemšanas sistēmas:

 • SV; VV – Bez vecuma ierobežojuma

5.2. Distanču gaumi ir aptuveni un, atkarībā no pasākuma norises vietas, garums var mainīties. Distanču aptuvenie garumi tiek norādīti posma informācijā un distances plānā pasākuma mājas lapā.
5.3. Visās skrējiena distancēs dalībnieki var piereģistrēties bez vecuma ierobežojuma, bet bērnu skrējiens paredzēts bērniem līdz 12 gadu vecumam.

6. Reģistrācija un dalības maksa

6.1. Pieteikties pasākumam un apmaksāt dalību iespējams mājas lapā izskrienrigu.lv.
6.2.  Esam atvieglojuši reģistrācijas procesu - pieteikties vajag tikai vienu reizi uz visiem posmiem. Ja numurs skrējiena dienā būs aizmirsts, to varēs iegādāties no jauna reģistrācijas teltī atbilstoši Nolikumā norādītajai maksai.
6.3. Reģistrējoties dalības maksu var apmaksāt izmantojot maksājumu karti. 
6.4. Dalībnieka numurs tiek izsniegts posmā, kurā dalībnieks ierodas uz sacensībām. Dalībniekiem numurs tiek piešķirts uz visu sezonu konkrētai distancei, kas jāsaglabā un jāņem līdzi uz visiem seriāla posmiem. Ja dalībnieks vēlas skriet citu distanci, tad reģistrācija ir jāveic no jauna.
6.5. Dalības maksa ir norādīta vienam dalībniekam uz visiem atlikušajiem sezonas posmiem.

Distance 14 dienas pirms seriāla sākuma (uz visiem posmiem) Sezonas laikā (uz visiem posmiem) Pasākumā Pazaudēta numura maiņa
Bērnu distance Bez maksas 5 10 5
Veselības distance  Bez maksas 5 10 5
5km un 10km distance 10 10 20 5
2006.g. dzimuši un jaunāki 6 6 10 5

6.6. Saņemot numuru, dalībniekam dalība sacensībās jāapstiprina ar parakstu sacensību protokolā.
6.7. Dalībnieka numurs ir arī laika fiksēšanas čips. Atrodoties trasē, numuram jābūt piestiprinātam dalībniekam priekšpusē redzamā vietā. Dalībnieka numurs jāpiestiprina pilnā izmērā, nenolokot tā malas, jo numura malu nolocīšana var ietekmēt laika fiksēšanas čipa rezultātu nolasīšanu.
6.8. Ierodoties uz sacensībām atkārtoti, dalībnieka numurs jāņem līdzi. Numuru nedrīkst nodot citai personai. Par numura nodošanu citai personai var tikt piemērota diskvalifikācija un rezultātu anulēšana. Par numura nozaudēšanu vai jauna numura izsniegšanu piemērojama maksa.
6.9. Jaunu dalībnieku reģistrācija beidzas 15 minūtes pirms starta. Sacensību dienā ir pieejamas līdz 50 jaunas dalības vietas.
6.10. Reģistrējoties sacensību vietā, dalībnieks dalības maksu var samaksāt tikai ar bankas maksājumu karti.

7. Rezultāti un apbalvošana

8.1. Pēc pasākuma dalībnieka fiksētais laiks ir apskatāms mājas lapā www.izskrienrigu.lv.
8.2. Katrs 10km, 5km vai veselības distances dalībnieks par dalību vienā posmā krāj atzīmes sezonas piemiņas balvai. Ja dalībnieks piedalās vismaz 4 posmos no 5, tad saņem sezonas piemiņas balvu ar sacensību simboliku. Balvas tiks pasniegtas seriāla pēdējā posmā. 
8.3. Bērnu distances dalībnieki piedaloties un finišējot 4 posmos, bērni pēdējā posmā varēs saņemt piemiņas medaļu. Bērnu finišu apstiprina viņa rezultāts rezultātu lapā.
8.4. Katrā posmā ar diplomiem un balvām tiek apbalvoti 5km un 10km distanču 1.-3. vietas ieguvēji katras grupas ietvaros. Ja dalībnieks neierodas uz apbalvošanu, apbalvojumi pēc tam netiek izsniegti.
8.5. Katrā posmā 5km un 10km dalībnieki distances ietvaros saņem punktus. Uzvarētājs izcīna 1000 punktus, katra nākamā dalībnieka rezultātu aprēķina pēc sekojošas formulas – uzvarētāja laiks tiek dalīts ar katra dalībnieka uzrādīto laiku un pareizināts ar 1000.
8.6. Seriāla kopvērtējuma uzvarētāji tiek noteikti ņemot vērā 4 labākos posmu rezultātus katrā 5km un 10km distancēs. Kopvērtējums tiks noteikts summējot iegūtos punktus vienas distances ietvaros. Vienāda rezultāta gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš ieguvis augsāku vietu seriāla pēdējā posmā.
8.7. Kopvērtējumā ar balvām tiek apbalvoti 5km un 10km distanču 1.-3. vietas ieguvēji katras vecuma grupas ietvaros.

9. Ģimenes komandu vērtējums

9.1. Lai piedalītos ģimenes komandu vērtējumā, dalībniekiem ir jābūt:

 • Tiešā radniecībā no vienas ģimenes (jebkādā formā, tajā skaitā, aizbildniecība u.t.t.). Apbalvošanā ir jābūt iespējai to pierādīt. Piemēram, brālēns, vai brāļa meita neveidos Ģimenes distanci;
 • Norādītam vienādam komandas nosaukumam (lai mainītu esošas komandas nosaukumu, rakstīt xevents@xevents.lv);
 • Komandā jābūt trīs dalībniekiem un tai jābūt pārstāvētai ar diviem dalībniekiem 5km un/vai 10km distancēs, un vienu dalībnieku bērnu distancē. Piemēram abi vecāki skrien 5km distanci un bērns bērnu distanci, vai viens vecāks skrien 5km distanci, viens bērns - 5km distanci un otrs bērns bērnu distanci.
 • Ģimenes komandas kopvērtējumā iekļautie dalībnieki, nevar piedalīties Sporta komandu/klubu un sporta skolu kopvērtējumā.

9.2. Ģimenes posma rezultātu veidos ņemot 1 labāko komandas dalībnieka rezultātu (punktus) no katras distances un tos saskaitot. Komandas ar nepilnu sastāvu ierindojās aiz komandām ar pārstāvniecību visās 3 distancēs.
9.3. Ģimenes komandu kopvērtējuma uzvarētāji tiek noteikti ņemot vērā 4 labākos posmu rezultātus. Vienāda rezultāta gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kura ieguvusi visvairāk punktu seriāla pēdējā posmā.
9.4. Kopvērtējumā ar goda kliņģeri tiek apbalvoti 1.-3. vietas ieguvēji.

10. Sporta komandu/klubu un sporta skolu vērtējums

10.1. Lai piedalītos komandu vērtējumā:

 • vismaz 3 dalībniekiem ir jābūt norādītam vienādam komandas nosaukumam (lai mainītu esošas komandas nosaukumu, rakstīt xevents@xevents.lv);
 • ir jābūt pārstāvētiem 5km un 10km distancēs.
 • Sporta komandu/klubu un sporta skolu kopvērtējumā iekļautie dalībnieki, nevar piedalīties Ģimenes komandas kopvērtējumā.

10.2. Komandas posma rezultātu veidos ņemot 3 labāko komandas dalībnieku rezultātu (punktus) no attiecīgās distances un tos saskaitot. 
10.3. Komandu kopvērtējuma uzvarētāji tiek noteikti ņemot vērā 4 labākos posmu rezultātus. Vienāda rezultāta gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kura ieguvusi visvairāk punktu seriāla pēdējā posmā.
10.4. Kopvērtējumā ar goda kliņģeri tiek apbalvoti 1.-3. vietas ieguvēji.