Skriešanas seriāla “Izskrien Rīgu 2020” nolikums


1.    Vispārīgie noteikumi

1.1.    Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt veselīgu dzīves veidu Rīgas iedzīvotājiem.
1.2.    Sacensību uzdevums ir iesaistīt Rīgas iedzīvotājus fiziskās aktivitātēs un rosināt pievērsties veselīgākam dzīves veidam.
1.3.    Sacensības organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde sadarbībā ar biedrību “Piedzīvojumu sacensību apvienība”. Kontaktinformācija: +371 20011285, izskrienrigu@xrace.lv.
1.4.    Visa dalībniekiem saistošā organizatoru informācija par sacensību norisi tiek publicēta oficiālajā mājas lapā www.izskrienrigu.lv.
1.5.    Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga un reklāmas aktivitātēm.
1.6.    Organizatori patur tiesības nolikumā veikt izmaiņas, par tām informējot sacensību dalībniekus sacensību mājas lapā. Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.
1.7.    Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.

2.    Sacensību norise, laiks un vieta

2.1.    Sacensības notiek Rīgas pilsētā ceturtdienu vakaros:
1.posms 21.maijā Māras dārzā saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem, notiks kā treniņš - vairāk info -http://izskrienrigu.lv/#stageInfo=33
2.posms 4.jūnijā Maskavas dārzā saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem, notiks kā treniņš - vairāk info -http://izskrienrigu.lv/#stageInfo=34
3.posms 18.jūnijā Nordeķu parkā
4.posms 16.jūlijā Grīziņkalna parkā
5.posms 30.jūlijā Ēbelmuižas parkā
6.posms 13.augustā Mežaparkā
7.posms 27.augustā Dzegužkalnā

3.    Sacensību programma*

Laiks Aktivitāte
18:00 Sākas dalībnieku ierašanās un numuru izņemšana
18:50 Iesildīšanās 500m bērnu distancei
19:00 Dalīts starts ap 800 m SB2 un VB2 un 500m SB1 un VB1 distancēm
19:20 Kopēja iesildīšanās 5km un 10 km distancēm
19:30 Starts 5km, 10km un veselības distancei
20:00 Kontrollaika beigas veselības distancei
20:30 Apbalvošana 5km un 10km distancēm
21:00 Kontrollaika beigas
* - sacensību programma var tikt precizēta pirms posma.

4.    Dalībnieku atbildība

4.1.    Reģistrējoties sacensībām un dodoties distancē, katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, kā arī uzņemas pilnu atbildību par iespējamām traumām vai veselības traucējumiem sacensību laikā. Par nepilngadīga dalībnieka veselības stāvokli atbildību uzņemas personas vecāki vai aizbildņi.
4.2.    Sacensību organizatori rekomendē ikvienu distances dalībnieku konsultēties ar savu ārstējošo ārstu vai ģimenes ārstu par savu veselības stāvokli attiecīgās distances veikšanai.
4.3.    Aizpildot reģistrācijas pieteikumu mājas lapā un piedaloties sacensībās, dalībnieks  ir apstiprinājis, ka ir iepazinušies ar šo nolikumu un uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un iespējamām traumām distances laikā.

5.    Sacensību distances un vecuma grupas

5.1.    Sacensību dalībniekiem tiek piedāvātas šādas distances un vecuma grupas (pēc vecuma, kas ir sacensību gadā):
5.1.1.    10 kilometru distance

  • S10; V10 – Bez vecuma ierobežojuma

5.1.2.    5 kilometru distance

  • SJ5; VJ5 – 2002.g. dzimuši un jaunāki  
  • SP5; VP5 – 2001.g. dzimuši un vecāki

5.1.3.    ap 500 un ap 800 metru skrējiens 12 gadus veciem bērniem un jaunākiem

  • SB1, VB1 – meitenes un zēni, vecumā no 0 – 7. dzimuši 2013. gadā un vēlāk: ap 500 m
  • SB2, VB2 – meitenes un zēni, vecumā no 8 – 12. dzimuši no 2012. - 2008. gadam: ap 800 m.

5.1.4.    Veselības distance ar 30 minūšu laika limitu

  • SV; VV – Bez vecuma ierobežojuma

5.2.    Distanču gaumi ir aptuveni un, atkarībā no sacensību norises vietas, garums var mainīties. Distanču aptuvenie garumi tiek norādīti posma informācijā un distances plānā sacensību mājas lapā.
5.3.    Visās skrējiena distancēs dalībnieki var piereģistrēties bez vecuma ierobežojuma, bet bērnu skrējiens paredzēts bērniem līdz 12 gadu vecumam.

6.    Reģistrācija un dalības maksa

6.1.    Pieteikties sacensībām un apmaksāt dalību iespējams mājas lapā izskrienrigu.lv, kā arī sacensību dienā reģistrācijā.
6.2.    Dalībniekam ir jāpiesakās uz katru posmu atsevišķi. Pēc katra posma reģistrācija tiek atkārtoti atvērta un dalībnieks izmantojot savu e-pastu un dzimšanas datus var pieteikties atkārtoti.
6.3.    Reģistrējoties dalības maksu var apmaksāt izmantojot maksājumu karti vai uz bankas kontu (Maksājuma rekvizīti: Piedzīvojumu sacensību apvienība, reģ.nr.: 40008154479, bankas konts: LV39PARX0021201040001, banka: Citadele banka, maksājuma mērķis: Dalībnieka vārds.).
6.4.    Dalībnieka numurs tiek izsniegts posmā, kurā dalībnieks ierodas uz sacensībām. Dalībniekiem sacensību numurs tiek piešķirts uz visu sezonu, kas jāsaglabā un jāņem līdzi uz visiem seriāla posmiem.

Dalības maksa ir norādīta vienam dalībniekam uz visiem atlikušajiem sezonas posmiem! 

Distance Pirms posma Nr. Sacensību centrā Distances vai numura maiņa
1 2 3 4 5 6 7
Bērnu distance Bez maksas 3 3
Veselības distance  Bez maksas 5 3
5km un 10km distance 7 7 7 6 5 5 5 + 2 3
2002.g. dzimuši un jaunāki 2 2 2 2 2 2 2 + 1 3


6.5.    Saņemot numuru, dalībniekam dalība sacensībās jāapstiprina ar parakstu sacensību protokolā. Dalībnieki, kas nebūs parakstījušies sacensību protokolā, sacensībās piedalīties nedrīkst un rezultātu nesaņem.
6.6.    Dalībnieka numurs ir arī laika fiksēšanas čips. Atrodoties trasē, numuram jābūt piestiprinātam dalībniekam priekšpusē redzamā vietā. Dalībnieka numurs jāpiestiprina pilnā izmērā, nenolokot tā malas, jo numura malu nolocīšana var ietekmēt laika fiksēšanas čipa rezultātu nolasīšanu.
6.7.    Ierodoties uz sacensībām atkārtoti, dalībnieka numurs jāņem līdzi. Numuru nedrīkst nodot citai personai. Par numura nodošanu citai personai var tikt piemērota diskvalifikācija un rezultātu anulēšana. Par numura nozaudēšanu vai jauna numura izsniegšanu piemērojama maksa.
6.8.    Jaunu dalībnieku reģistrācija beidzas 30 minūtes pirms starta. Sacensību dienā ir pieejamas līdz 50 jaunas dalības vietas.
6.9.    Reģistrējoties sacensību vietā, dalībnieks dalības maksu var samaksāt tikai ar bankas maksājumu karti.

7.    Rezultāti un apbalvošana

7.1.    Katrs 10km, 5km vai veselības distances dalībnieks par dalību vienā posmā krāj atzīmes sezonas piemiņas balvai. Ja dalībnieks piedalās vismaz 5 posmos no 7, tad saņem sezonas piemiņas balvu ar pasākuma simboliku. Balvas tiks pasniegtas seriāla pēdējā posmā. 
7.2.    Bērnu distances dalībnieki katrā posmā finišā saņem saldumu balvu. Piedaloties un finišējot 4 posmos, bērni pēdējā posmā varēs saņemt piemiņas medaļu. Bērnu finišu apstiprina viņa rezultāts rezultātu lapā.
7.3.     Katrā posmā ar balvām tiek apbalvoti 5km un 10km distanču dalībnieki katras grupas ietvaros. 
7.4.    Par katru posmu tiek rēķināts seriāla kopvērtējums. 5km un 10km distanču dalībnieki savas grupas ietvaros saņem kopvērtējuma punktus, kas ir vienādi ar posmā iegūto vietu grupā, piemēram, par 1.vietu posmā dalībnieks saņem 1 kopvērtējuma punktu, par 20.vietu dalībnieks saņem 20 punktus.
7.5.    Seriāla kopvērtējuma uzvarētāji tiek noteikti ņemot vērā četrus labākos posmu rezultātus katrā 5km un 10km distanču grupā. Uzvarētājs tiek noteikts pēc tā, kuram ir mazākā punktu summa. Ja iegūto punktu summa ir vienāda, augstāku vietu iegūst tas dalībnieks, kas ieguvis augstāku vietu pēdējā posmā.
7.6.    Kopvērtējumā ar balvām tiek apbalvoti 5km un 10km distanču dalībnieki katras grupas ietvaros.