Ir publicēts 2016.gada sezonas nolikums

30.03.2016

 Informējam, ka sadaļā "nolikums" ir publicēts sacensību “Izskrienam Rīgu” 2016.gada sezonas nolikums.  Tajā ir ietverta svarīgākā informācija par sacensību laikiem, reģistrāciju, distancēm utt. Vēršam uzmanību, ka šogad ir izmaiņas reģistrācijas noteikumos. Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi ar lielu skaitu dalībnieku reģistrāciju un neierašanos uz sacensībām, kā arī, lai kvalitatīvi varētu nodrošināt sacensību norisi visiem dalībniekiem, šogad ir ieviesta reģistrācijas maksa Meistaru grupai 5 EUR apmērā, reģistrējoties elektroniski.  Bērnu un veselības distancēs, tāpat kā iepriekš, reģistrējoties elektroniski interneta vietnē izskrienrigu.lv, dalība ir bez maksas.

Meistaru grupas reģistrācijas maksa ir uz visu šī gada “Izskrienam Rīgu” sezonu, ar nosacījumu, ka dalībnieks elektroniski reģistrējas un saglabā pirmajā posmā saņemto sacensību numuru uz visiem posmiem.  

Lai organizatori varētu savlaicīgi plānot dalībnieku skaitu, aicinām visus interesentus reģistrēties savlaicīgi, jo reģistrācija sacensību dienā, kā iepriekš, visām grupām ir par maksu. Bērnu distancē un veselības grupā tā ir 1 EUR, meistaru grupā – 2 EUR dalībniekiem, kuri ir startējuši šīs sezonas iepriekšējos posmos un ir saglabājuši sacensību numuru, taču nav elektroniski reģistrējušies konkrētajam posmam, un 7 EUR jauniem dalībniekiem.

Elektroniskā reģistrācija visiem posmiem tiks atvērta 7.aprīlī vietnē izskrienrigu.lv

Sīkāka informācija par sacensību norisi: http://izskrienrigu.lv/rules