Nordeķu parks - 18. jūnijā - reģistrēties

Aizpildi un reģistrējies sacensību dienā ātrāk!

Nākot uz reģistrāciju, lūdzam, iesniegt parakstītu apliecinājumu, pret kuru saņemsiet starta aploksni. Iesakām pašiem izdrukāt un parakstīt apliecinājumu jau mājās, lai izvairītos no liekas saskares. Saite uz formu atrodama te. Ja nevarat izdrukāt apliecinājumu mājās, tad būs iespēja to aizpildīt uz vietas, bet tas būs daudz nedrošāk un ilgāk. Šis solis ir svarīgs, lai uz vietas nav jāizmanto kopīgās pildspalvas.

Kā reģistrēties pirmo reizi?

Dodies uz reģistrācijas lapu un reģistrējies no jauna visai 2020. sezonai. Numurs, kas tiek piešķirts pirmajā posmā ir derīgs visai sezonai. Atkārtoti reģistrējoties apmaksa vairs nebūs jāveic.

Kā reģistrēties ja esi jau sezonai pieteicies?

Lai mēs varētu kvalitatīvi plānot resursus sacensībām, dalībniekiem uz katru posmu ir jāpiesakās atsevišķi mājas lapā. Lai to izdarītu ir nepieciešams zināt savu numuru un dzimšanas datus. 

Ja numurs vēl nav saņemts (piemēram, kad dalībnieks ir pieteicies, bet nav atnācis uz nevienu posmu) tad reģistrēties var izmantojot savu vārdu, uzvārdu un dzimšanas datus. Ja kaut kas nesanāk, lūdzam rakstīt uz izskrienrigu@xrace.lv.

Dažas svarīgas lietas:

Sacensību programma

Laiks Aktivitāte
17:00 Sākas dalībnieku ierašanās un numuru izņemšana
18:30 Dalīti starti 500m bērnu distancei 
1. starts - SB2, VB2 - Dzimuši no 2012. - 2008.
2. starts - SB1, VB1 - Dzimuši 2013. un vēlāk.
19:00 Starts 5km distancei
19:50 Kontrollaiks 5km distancei
20:00 Starts 10km un veselības distancei
20:30 Kontrollaika beigas veselības distancei
22:00 Kontrollaiks 10km distancei

Kā nokļūt?

Sacensību centrs atrodas Nordeķu parkā netālu no rotaļlaukuma. Spied te, lai saņemtu norādes.

Sacensību trases

Par Nordeķu parku

Nordeķu muižas parks atrodas starp Buļļu, Dagmāras, Lielezeres un Dzirciema ielām. Parka kopēja platība ir 3,6 ha. 

Nordeķu parks izveidojies blakus Nordeķu muižai. Pati muiža vēstures avotos pirmo reizi ir minēta jau 16.gs. Turpretim Nordeķu muižas parka izveide tiek datēta ar 18.gs. beigām vai 19.gs. sākumu. Tieši šajā laikā regulāros dārzus sāka nomainīt ainavu dārzi. Kādreiz Nordeķu muižai piederēja 185 ha zemes, ko izmantoja galvenokārt graudkopībai. 19. gs., mainoties saimnieciskajai situācijai, muižas zemes sadalīja apbūves gabalos, atstājot neapbūvētu tikai muižas centra ansambļa teritoriju. Tieši šī 3,6 ha lielā teritorija veido arī šodienas Nordeķu parku. 19.gs. vidū blakus parkam atradās arī augļu un sakņu dārzs, kā arī kokaudzētava.

Šodien parka teritorijā aug 31 svešzemju un 15 vietējo koku un krūmu sugas. No citzemju kokiem te stādītas Eiropas lapegles un ciedru priedes, Sibīrijas ciedru priedes, Holandes liepas u.c. No krūmu sugām visizplatītākās ir pīlādžu sorbārija un strautu sniegoga, sastopamas arī spirejas, vārpainā korinte, sarkanais plūškoks, Lemuāna deicija, ceriņi, rozes, arī retā Špēta roze u.c. Parka teritorijā aug arī dižkoki – ozols, liepa un melnalksnis. Aug arī egles, priedes, apses, ievas, lazdas, bērzi, kļavas, gobas u.c. koki. Daļa senāko koku saglabājusies no savvaļas audzes.

2005. gadā Nordeķu muižas parkā notika starptautisks simpozijs „Tēlniecības desants”. Deviņi mākslinieki no piecām valstīm radīja deviņas jaunas skulptūras, kas atrodas parka slēgtajā teritorijā pie muižas ēkām. Vislabāk no attāluma ir redzamas Ojāra Feldberga „Vēju apskauto” akmeni un Paula Jaunzema „Asni”. Mūsdienās parkā izveidots bērnu rotaļu laukums, vasaras kafejnīcas un dīķis ar pīlēm.

Avots: http://www.citariga.lv/lat/ilguciems/parks/