Nolikums

Atjaunots: 07.08.2017

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt veselīgu dzīves veidu Rīgas iedzīvotājiem.
1.2. Sacensību uzdevums ir iesaistīt Rīgas iedzīvotājus fiziskās aktivitātēs un rosināt pievērsties veselīgākam dzīves veidam.
1.3. Sacensības organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde sadarbībā ar biedrību “Piedzīvojumu sacensību apvienība”. Kontaktinformācija: +371 20011285, info@izskrienrigu.lv.
1.4. Visa dalībniekiem saistošā organizatoru informācija par sacensību norisi tiek publicēta oficiālajā mājas lapā www.izskrienrigu.lv.
1.5. Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga un reklāmas aktivitātēm.
1.6. Organizatori patur tiesības nolikumā veikt izmaiņas, par tām informējot sacensību dalībniekus sacensību mājas lapā. Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.
1.7. Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.

 

2. SACENSĪBU NORISE, LAIKS UN VIETA

2.1. Sacensības notiek Rīgas pilsētā 7 posmos ceturtdienu vakaros:

 • 1.posms 2017.gada 18.maijā Kronvalda parkā
 • 2.posms 2017.gada 8.jūnijā AB dambī
 • 3.posms 2017.gada 22.jūnijā Arkādijas parkā
 • 4.posms 2017.gada 6.jūlijā Grīziņkalna parkā
 • 5.posms 2017.gada 20.jūlijā pie Māras dīķa
 • 6.posms 2017.gada 3.augustā Lucavsalas parkā
 • 7.posms 2017.gada 24.augustā Pļavnieku Sporta un aktīvās atpūtas centrā

2.2. Sacensību programma:

 LAIKS  AKTIVITĀTE
17:30  Sākas dalībnieku ierašanās un numuru izņemšana
18:20  Iesildīšanās 500m bērnu distancei
18:30  Starts 500m bērnu distancei
18:45  Kopēja iesildīšanās veselības, 5km un 10 km distancēm
19:00  Starts 5km, 10km un veselības distancei
19:30  Kontrollaika beigas veselības distancei
19:45  Apbalvošana 5km distancei
20:00  Apbalvošana 10km distancei
20:30  Kontrollaika beigas

 

3. SACENSĪBU DISTANCES UN DALĪBNIEKU ATBILDĪBA

3.1. Sacensību dalībniekiem tiek piedāvātas šādas distances:
 • 10 kilometru distance
 • 5 kilometru distance
 • Veselības distance ar 30 minūšu laika limitu
 • 500 metru skrējiens 12 gadus veciem bērniem un jaunākiem
3.2. Distanču gaumi ir aptuveni un, atkarībā no sacensību norises vietas, garums var mainīties. Distanču aptuvenie garumi tiek norādīti posma informācijā un distances plānā sacensību mājas lapā.
3.3. Visās skrējiena distancēs dalībnieki var piereģistrēties bez vecuma ierobežojuma, bet bērnu skrējiens paredzēts bērniem līdz 12 gadu vecumam.
3.4. Reģistrējoties sacensībām un dodoties distancē, katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, kā arī uzņemas pilnu atbildību par iespējamām traumām vai veselības traucējumiem sacensību laikā. Par nepilngadīga dalībnieka veselības stāvokli atbildību uzņemas personas vecāki vai aizbildņi.
3.5. Sacensību organizatori rekomendē ikvienu distances dalībnieku konsultēties ar savu ārstējošo ārstu vai ģimenes ārstu par savu veselības stāvokli attiecīgās distances veikšanai.
3.6. Sacensību dalībniekiem aizliegts piesārņot sacensību distanci un atstāt tajā savus atkritumus. 
 
4. REĢISTRĀCIJA UN DALĪBAS MAKSA
 
4.1. Pieteikties sacensībām un apmaksāt dalību iespējams mājas lapā www.izskrienrigu.lv, kā arī sacensību dienā reģistrācijā.
4.2. Dalības maksa sacensībām 2017.gada sezonā:

DISTANCE

GRUPA

VECUMS

Dalības maksa jaunam dalībniekam līdz sacensību nedēļai

Dalības maksa esošam dalībniekam līdz sacensību nedēļai

Dalības maksa sacensību nedēļā

Nozaudēts numurs

500m bērnu distance

SB; VB

2005.gadā dzimuši un jaunāki

Bez maksas

Bez maksas

3 EUR

3 EUR

Veselības distance

SV; VV

Bez ierobežojuma

Bez maksas

Bez maksas

3 EUR

3 EUR

5 kilometru distance

SJ5; VJ5

1999.gadā dzimuši un jaunāki

1 EUR

Bez maksas

3 EUR

3 EUR

 

SP5; VP5

1998. gadā dzimuši un vecāki

5 EUR

Bez maksas

7 EUR

7 EUR

10 kilometru distance

S10; V10

Bez ierobežojuma

5 EUR

Bez maksas

7 EUR

7 EUR

 
4.3. Dalībnieka numurs tiek izsniegts pirmajā sacensību posmā, kurā dalībnieks ierodas uz sacensībām. Dalībniekiem sacensību numurs tiek piešķirts uz visu sezonu, kas jāsaglabā un jāņem līdzi uz visiem seriāla posmiem.
4.4. Katram dalībniekam dalība posmā jāapstiprina ar parakstu sacensību protokolā sacensību dienā, neatkarīgi no tā, vai dalībnieks piedalās pirmo reizi vai atkārtoti, ir reģistrējies iepriekš vai reģistrējas kā jauns dalībnieks. Dalībnieki, kas nebūs parakstījušies sacensību protokolā, sacensībās piedalīties nevar un rezultātu nesaņem.
4.5. Dalībnieka numurs grupām ar laika kontroli ir arī laika fiksēšanas čips. Atrodoties trasē, numuram jābūt piestiprinātam dalībniekam priekšpusē redzamā vietā. Dalībnieka numurs jāpiestiprina pilnā izmērā, nenolokot tā malas, jo numura malu nolocīšana var ietekmēt laika fiksēšanas čipa rezultātu nolasīšanu.
4.6. Ierodoties uz sacensībām atkārtoti, dalībnieka numurs jāņem līdzi. Numuru nedrīkst nodot citai personai. Par numura nodošanu citai personai var tikt piemērota diskvalifikācija un rezultātu anulēšana. Par numura nozaudēšanu vai jauna numura izsniegšanu piemērojama maksa.
4.7. Jaunu dalībnieku reģistrācija beidzas 20 minūtes pirms starta. Sacensību dienā ir pieejamas 30 dalības vietas.
4.8. Reģistrējoties sacensību vietā, dalībnieks dalības maksu var samaksāt tikai ar bankas maksājumu karti (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Maestro).
 

5. REZULTĀTI UN APBALVOŠANA

5.1. Katrs 10km, 5km vai veselības distances dalībnieks par dalību vienā posmā krāj atzīmes sezonas piemiņas balvai. Ja dalībnieks piedalās vismaz 5 posmos no 7, tad saņem sezonas piemiņas balvu ar pasākuma simboliku. Balvas tiks pasniegtas seriāla pēdējā posmā. Bērnu distances dalībnieki katrā posmā finišā saņem saldumu balvu.
5.2. Katrā posmā ar balvām tiek apbalvoti 5km un 10km distanču dalībnieki katras grupas ietvaros.
5.3. Par katru posmu tiek rēķināts seriāla kopvērtējums. 5km un 10km distanču dalībnieki savas grupas ietvaros saņem kopvērtējuma punktus, kas ir vienādi ar posmā iegūto vietu grupā, piemēram, par 1.vietu posmā dalībnieks saņem 1 kopvērtējuma punktu, par 20.vietu dalībnieks saņem 20 punktus.
5.4. Seriāla kopvērtējuma uzvarētājus 7 posmu kopvērtējumā katrā 5km un 10km distanču grupā ir dalībnieki ar mazāko punktu summu. Ja iegūto punktu summa ir vienāda, augstāku vietu iegūst tas dalībnieks, kas ieguvis augstāku vietu pēdējā posmā.