Nolikums


SKRIEŠANAS SERIĀLS “IZSKRIEN RĪGU 2018”

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt veselīgu dzīves veidu Rīgas iedzīvotājiem.
1.2. Sacensību uzdevums ir iesaistīt Rīgas iedzīvotājus fiziskās aktivitātēs un rosināt pievērsties veselīgākam dzīves veidam.
1.3. Sacensības organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde sadarbībā ar biedrību “Piedzīvojumu sacensību apvienība”. Kontaktinformācija: +371 20011285, izskrienrigu@xrace.lv.
1.4. Visa dalībniekiem saistošā organizatoru informācija par sacensību norisi tiek publicēta oficiālajā mājas lapā www.izskrienrigu.lv.
1.5. Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga un reklāmas aktivitātēm.
1.6. Organizatori patur tiesības nolikumā veikt izmaiņas, par tām informējot sacensību dalībniekus sacensību mājas lapā. Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.
1.7. Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.

2. Sacensību norise, laiks un vieta

2.1. Sacensības notiek Rīgas pilsētā 7 posmos ceturtdienu vakaros:
1.posms 2018.gada 24.maijā pie Māras dīķa
2.posms 2018.gada 7.jūnijā Biķernieku mežā
3.posms 2018.gada 21.jūnijā Lucavsalā
4.posms 2018.gada 5.jūlijā Viesturdārzā
5.posms 2018.gada 26.jūlijā Pļavnieku parkā
6.posms 2018.gada 9.augustā Anniņmuižas parkā
7.posms 2018.gada 30.augustā Grīziņkalnā

3. Sacensību programma*

Laiks Aktivitāte
18:30 Sākas dalībnieku ierašanās un numuru izņemšana
19:20 Iesildīšanās 500m bērnu distancei
19:30 Starts 500m bērnu distancei
19:40 Kopēja iesildīšanās 5km un 10 km distancēm
20:00 Starts 5km, 10km un veselības distancei
20:30 Kontrollaika beigas veselības distancei
21:00 Apbalvošana 5km un 10km distancēm
21:30 Kontrollaika beigas

* - sacensību programma var tikt precizēta pirms posma.

4. Sacensību distances un dalībnieku atbildība

4.1. Sacensību dalībniekiem tiek piedāvātas šādas distances:
10 kilometru distance
5 kilometru distance
Veselības distance ar 30 minūšu laika limitu
500 metru skrējiens 12 gadus veciem bērniem un jaunākiem
4.2. Distanču gaumi ir aptuveni un, atkarībā no sacensību norises vietas, garums var mainīties. Distanču aptuvenie garumi tiek norādīti posma informācijā un distances plānā sacensību mājas lapā.
4.3. Visās skrējiena distancēs dalībnieki var piereģistrēties bez vecuma ierobežojuma, bet bērnu skrējiens paredzēts bērniem līdz 12 gadu vecumam.
4.4. Reģistrējoties sacensībām un dodoties distancē, katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, kā arī uzņemas pilnu atbildību par iespējamām traumām vai veselības traucējumiem sacensību laikā. Par nepilngadīga dalībnieka veselības stāvokli atbildību uzņemas personas vecāki vai aizbildņi.
4.5. Sacensību organizatori rekomendē ikvienu distances dalībnieku konsultēties ar savu ārstējošo ārstu vai ģimenes ārstu par savu veselības stāvokli attiecīgās distances veikšanai.

5. Reģistrācija un dalības maksa

5.1. Pieteikties sacensībām un apmaksāt dalību iespējams mājas lapā izskrienrigu.lv, kā arī sacensību dienā reģistrācijā.
5.2. Dalībniekam ir jāpiesakās uz katru posmu atsevišķi. Pēc katra posma reģistrācija tiek atkārtoti atvērta un dalībnieks izmantojot savu numuru (redzams iepriekšējā posma rezultātos) un dzimšanas datiem var pieteikties atkārtoti. Ja dalībnieks nav atkārtoti pieteicies mājas lapā, tad sacensību dienā uzrādot savu numuru būs jāveic apmaksa atbilstoši nolikuma 5.3. punktam.
5.3. Dalības maksa sacensībām 2018.gada sezonā:

Distance un grupas  Jaunam dalībniekam līdz sacensību nedēļai Esošam dalībniekam līdz sacensību nedēļai   Esošam dalībniekam ar esošu numuru sacensību dienā Dalības maksa sacensību nedēļā  Nozaudēts numurs
500m bērnu distance            
SB; VB - 2006.gadā dzimuši un jaunāki Bez maksas Bez maksas 1 3 3
Veselības distance          
SV; VV - Bez ierobežojuma Bez maksas Bez maksas 1 3 3
5km distance           
SJ5; VJ5 - 2000.gadā dzimuši un jaunāki  2 Bez maksas 2 3 3
SP5; VP5 - 1999.gadā dzimuši un vecāki  5 Bez maksas 2 7 5
10 kilometru distance           
S10; V10 - Bez ierobežojuma 5 Bez maksas   2 7 5

5.4. Dalībnieka numurs tiek izsniegts pirmajā sacensību posmā, kurā dalībnieks ierodas uz sacensībām. Dalībniekiem sacensību numurs tiek piešķirts uz visu sezonu, kas jāsaglabā un jāņem līdzi uz visiem seriāla posmiem.
5.5. Katram dalībniekam numura saņemšana jāapstiprina ar parakstu sacensību protokolā sacensību dienā. Dalībniekiem, kas numurus jau ir izņēmuši, ir jāierodas uz reģistrāciju un jāatzīmējas sacensību protokolā. Dalībnieki, kas nebūs parakstījušies vai atzīmējušies sacensību protokolā, sacensībās piedalīties nevar un rezultātu nesaņem.
5.6. Dalībnieka numurs grupām ar laika kontroli ir arī laika fiksēšanas čips. Atrodoties trasē, numuram jābūt piestiprinātam dalībniekam priekšpusē redzamā vietā. Dalībnieka numurs jāpiestiprina pilnā izmērā, nenolokot tā malas, jo numura malu nolocīšana var ietekmēt laika fiksēšanas čipa rezultātu nolasīšanu.
5.7.  Ierodoties uz sacensībām atkārtoti, dalībnieka numurs jāņem līdzi. Numuru nedrīkst nodot citai personai. Par numura nodošanu citai personai var tikt piemērota diskvalifikācija un rezultātu anulēšana. Par numura nozaudēšanu vai jauna numura izsniegšanu piemērojama maksa.
5.8. Jaunu dalībnieku reģistrācija beidzas 30 minūtes pirms starta. Sacensību dienā ir pieejamas 30 dalības vietas.
5.9. Reģistrējoties sacensību vietā, dalībnieks dalības maksu var samaksāt tikai ar bankas maksājumu karti.

6. Rezultāti un apbalvošana

6.1. Katrs 10km, 5km vai veselības distances dalībnieks par dalību vienā posmā krāj atzīmes sezonas piemiņas balvai. Ja dalībnieks piedalās vismaz 5 posmos no 7, tad saņem sezonas piemiņas balvu ar pasākuma simboliku. Balvas tiks pasniegtas seriāla pēdējā posmā. Bērnu distances dalībnieki katrā posmā finišā saņem saldumu balvu.
6.2. Katrā posmā ar balvām tiek apbalvoti 5km un 10km distanču dalībnieki katras grupas ietvaros. 
6.3. Par katru posmu tiek rēķināts seriāla kopvērtējums. 5km un 10km distanču dalībnieki savas grupas ietvaros saņem kopvērtējuma punktus, kas ir vienādi ar posmā iegūto vietu grupā, piemēram, par 1.vietu posmā dalībnieks saņem 1 kopvērtējuma punktu, par 20.vietu dalībnieks saņem 20 punktus.
6.4. Seriāla kopvērtējuma uzvarētāji tiek noteikti ņemot vērā piecus labākos posmu rezultātus katrā 5km un 10km distanču grupā. Uzvarētājs tiek noteikts pēc tā, kuram ir mazākā punktu summa. Ja iegūto punktu summa ir vienāda, augstāku vietu iegūst tas dalībnieks, kas ieguvis augstāku vietu pēdējā posmā.
6.5. Kopvērtējumā ar balvām tiek apbalvoti 5km un 10km distanču dalībnieki katras grupas ietvaros.